Svenska

Vem är jag?


Jag är sexbarns pappa från Nurmijärvi. Mitt liv har varit familjeliv i över 17 år. Livet har varit rikt på olika sätt. Jag är född i Karleby, uppvuxen i Torneå. När jag var 21 år gammal, flyttade jag till Stockholm, där jag träffade min fru. Efter sju år i Sverige flyttade vi till södra Finland. Vi har bott här i tolv år, och Nyland har blivit ett hem.


Som politiker vill jag lära känna frågan så nära som möjligt och fatta beslut utifrån tilllgänglig fakta. Jag vill även att man tar hand om de som har sämre likt med Santeri Alkios lärdom. Mitt viktigaste tema är familjernas vardagsliv och dess utmaningar. Jag vill vara med att fatta sådana beslut som gör livet enklare för familjerna.


I lokala politiken, har jag fått vara med i beslutsfattandet. Många beslut har vi varit tvungna att göra i trånga ramar. Dessa ramverk definieras på statsnivå, i parlamentet. Jag vill vara med och påverka där dessa ramar formuleras.


Jag vill också jobba för alla att få chansen att leva, studera och arbeta i friska och säkra utrymmen. Byråkratin som är involverad i företagarnas vardagsliv måste vidare demonteras och underlättas. Denna värld är gemensam för oss alla och därför måste alla arbeta för att stryka klimatförändringen och skydda miljön ändå.


De viktigaste sakerna i mitt liv är min familj. Min värdegrund stiger från kristna grundläggande värden. För mig är mänsklig värdighet en odelbar sak, alla människor, oavsett etnisk eller religiös bakgrund, är lika värdefulla.

Självklart Taneli. 

Taneli Kalliokoski

Civil ekonom

Nylands valkrets

#meratillsammans- 40 år gammal

- gift

- civil ekonom

- disponents yrkesexamen

- serviceproduktionsmanager

- vice reparations chef

- kommunfullmäktige

- ordförande i utbildningskommitén

- medlem i RTS miljöklassificering huvudkommittén

- Kassör i  Center partiets kommunala organisationen i Nurmijärvi


Tidigare arbetsuppgifter:

- vd/företagare 

- vice vd

- konttors chef

- bokförings chef

- disponent

- maskinoperatör

- ekonomiassistent


Yhteys Taneliin

 

taneli.kalliokoski(at)gmail.com

tanelikalliokoski.blogspot.com