Taneli

Taneli Kalliokoski


 

- 40-vuotias

- naimisissa

- kuuden lapsen isä

- kauppatieteiden maisteri     

- isännöitsijän ammattitutkinto

- palvelutuotantopäällikkö

- vt. korjauspäällikkö

- kunnanvaltuutettu

- sivistyslautakunnan puheenjohtaja

- RTS ympäristöluokitus päätoimikunnan jäsen

- Keskustan kunnallisjärjestön rahastonhoitaja


Aikaisempia työtehtäviä:

- toimitusjohtaja/yrittäjä 

- varatoimitusjohtaja

- konttorinjohtaja

- kirjanpitopäällikkö

- isännöitsijä

- koneoperaattori

- laitoshuoltaja
Elämämme on ollut lapsiperhearkea yli 17 vuoden ajan. Siihen on mahtunut monenlaisia vaiheita. Ensin elämää Ruotsissa, josta seitsemän yhteisen vuoden jälkeen muutimme etelä-Suomeen. Täällä olemme asuneet jo kahdentoista vuoden ajan, Uudenmaan alueesta on tullut koti. 


Haluan poliitikkona perehtyä käsiteltävään asiaan mahdollisimman tarkasti ja tehdä päätökset käytössä olevien faktojen perusteella. Alkiolaisen ihmiskäsityksen mukaan haluan, että myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. Erityisen lähelle minulle tulee perheiden arki ja sen haasteet. Niitä haluan olla helpottamassa, kun yhteisistä asioista tehdään päätöksiä. 


Paikallispolitiikassa olen päässyt osallistumaan päätöksentekoon, mutta monta päätöstä olemme joutuneet tekemään ahtaissa raameissa. Nuo raamit on määritetty valtiollisella tasolla, eduskunnassa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi elämä täällä Uudellamaalla muodostuu, eli olla mukana siellä missä nuo raamit määritellään.


Haluan vaikuttaa mm. perheiden arkeen liittyviin kysymyksiin ikäryhmästä riippumatta. Haluan tehdä töitä myös sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus elää, opiskella ja työskennellä terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Yrittäjien arkeen liittyvää byrokratiaa pitää edelleen purkaa ja helpottaa.  Tämä maailma on meille kaikille yhteinen ja siksi kaikkien täytyy tehdä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön varjelemiseksi muutenkin.


Minulle tärkeimpiä asioita elämässä on perheeni. Arvopohjani nousee kristillisistä perusarvoista. Minulle ihmisarvo on jakamaton asia, kaikki ihmiset riippumatta etnisestä tai uskonnollisesta taustasta ovat yhtä arvokkaita.

Voit halutessasi tukea kampanjaani tukiyhdistykseni Perheiden puolesta ry:n kautta.

Lahjoituksen voi tehdä tilille FI35 1544 3000 1078 26, viitenumero 7803268

Yhteys Taneliin

 

taneli.kalliokoski(at)gmail.com

tanelikalliokoski.blogspot.com