Vaaliteemat


Vaaliteemat

 

 

 

 

                    #yhdessäenemmän

 

Perheiden arki

- Meille kaikille elämänvaiheesta riippumatta yhteistä on arki. Minkälaista arki on, siinä on isoja eroja. Yksi rakentamamme hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on ollut helpottaa sitä. Työ ei ole valmis! 

Lue lisää.


Turvallinen vanhuus

- Elämänkaareen kuuluu väistämättä vaihe, jossa tarve turvaan, apuun ja hoivaan kasvaa. Kun mietimme minkälaista vanhuutta haluamme itsellemme, kannattaa vertailukohdaksi ottaa nyt vanhuuttaan elävän sukupolven tilanne. Lue lisää.


Koulutus

- Opiskelu ja oppiminen alkaa jo aivan pienestä vauvasta lähtien. Ensimmäisiä asioita, mitä opimme, ovat läheisien ja rakkaiden ihmisten kasvot. Tuosta alkaa pitkä matka, joka vuosikymmenien myötä on muuttunut entistä pidemmäksi. Maailma ympärillämme muuttuu, sopeutuaksemme sen muutoksiin, tarvitaan elinikäistä oppimista. Lue lisää.


Ilmastonmuutos

- Pitkään puhuttiin ilmaston lämpenemisestä. Me täällä pohjoisessa ajattelimme ehkä itsekkäästi, muutoksen tuovan meille enemmän hyötyä kuin haittaa. Viime vuodet ovat osoittaneet meidän olleen väärässä. Enää ei puhuta ilmaston lämpenemisestä vaan muutoksesta. Muutos kuvaa paremmin sitä epävakaata tilaa, joka ilmastossa nykyään on. Lue lisää.


Yrittäminen

- Yrittäminen on sana, joka kuvaa hyvin toimintamallia, mikä liittyy elatuksen hankkimiseen, muutoin kuin palkkatyöllä. Yrittäminen on ollut yksi avaintekijöitä Suomen viime vuosien nousussa talousrintamalla. Ilman pk-yrityksiä, työllisyyskehitys olisi jäänyt paljon alhaisemmaksi. Miten yhteiskunta voisi tukea yrittämistä? 

Lue lisää.


Terveet ja turvalliset tilat

- Kuulemme hyvin usein puhuttavan sisäilmaongelmista tai olosuhdeongelmista. Ongelmat ovat todellisia ja vaikuttavat olennaisesti kansantalouteen. Asiassa on ollut hankala päästä eteenpäin, kun siitä puhuttaessa, mennään herkästi puolustusasemiin. Lue lisää.

                       

 

Yhteys Taneliin

 

taneli.kalliokoski(at)gmail.com

tanelikalliokoski.blogspot.com