Yrittäminen

Yrittäminen

Suomi eli pitkään kahden tukijalan varassa, raskaan teollisuuden ja maatalouden. Viimeiset vuosikymmenet suunta on kääntynyt ja yhä useampi suomalainen saa palkkansa pk-sektorin yrityksistä. Yrittäjyys on monelle elämäntapa, joka perustuu siihen sisältyvään lupaukseen onnistumisen mahdollisuudesta. Se on myös tapa työllistää itsensä, tuo vapautta vaikkapa työaikojen suhteen. Syitä siihen, että joku päätyy yrittäjäksi, on monia. Yhteistä sille on kuitenkin se, että yrittäjät tekevät usein töitä tavallista palkansaajaa enemmän ja antaumuksellisemmin. Toinen yhteinen piirre yrittämisessä on siihen sisältyvä riskinotto. Leipä ei ole niin itsestään selvä, kuin se on palkansaajana. Yrittäjyyttä tarvitaan ja sen rooli tulee vain vahvistumaan entisestään.

4. Monta yritystä on kaatunut tilapäisen kriisin vuoksi. Kriisitilanteessa työntekijöillä olisi ollut halu olla mukana pelastamassa työpaikkansa. Mitään ei ole kuitenkaan voitu tehdä mm. yleissitovuuden vuoksi. Paikallista sopimista pitää edistää ja mahdollistaa nykyistä paremmin tulevalla vaalikaudella. Paikallisen sopimisen mahdollisuus ei voi enää jatkossa olla kiinni yrityksen ja työntekijöiden järjestäytymisasteesta.

 

5. Yrityksen alkuvaiheeseen on tarjolla starttirahaa, jota voi saada joko 6 tai 12 kuukautta. Starttirahaa pitäisi muuttaa siten, että yrittäjä voisi päättää ottaa tuon rahan lyhyemmällä aikavälillä, mutta euromääräisesti koko tarjolla olevan jakson mukaisesti. Liiketoiminnan käynnistämisessä usein ensimmäiset kuukaudet ovat nollatuloilla toimimista, tuolloin korkeampi starttiraha auttaisi liikkeelle ja siihen tilanteeseen, että yrityksestä voidaan maksaa palkkatuloa.

 

 

Toimenpiteet joihin pitäisi ryhtyä viipymättä:

 

1. Yrittäminen vaatii varsinkin alkuvaiheessa runsaasti pääomaa. Pääoman saamiseksi tarvittaisiin usein reaalivakuuksia, joita ei välttämättä ole käytettävissä. Valtio-omisteinen Finnvera tarjoaa takausta yrityksien lainoille. Takaus ei kuitenkaan ole mikään lahja, vaan siitä maksetaan takausprovisiota, joka nostaa yrityksen rahoituskuluja merkittävästi. Takausprovision perimisestä tulisi luopua tai vähintäänkin kohtuullistaa sitä nykyisestä jopa 2,5 % suuruudesta.

 

2. Suomessa toimii noin 315000 PK-yritystä eli 98 prosenttia kaikista suomalaisista yrityksistä kuuluu niiden joukkoon. Pk-yritykset työllistävät yli puolet kaikista yrityksissä työskentelevistä. Kuitenkin kun vaikka työehdoista tehdään päätöksiä, PK-yritykset sivuutetaan kokonaan. Jatkossa PK-yrityksien edustus täytyy olla mukana niissä pöydissä, missä niitä koskevia päätöksiä tehdään.  

 

3. Yrityksien elinkaareen mahtuu monenlaisia vaiheita. Yrityksen kasvaessa tai suunnatessa uudelle sektorille, tulee usein osaamiskapeikko, jonka yli pääsemiseen tarvittaisiin tukea. Osassa kunnissa neuvontapalvelu on laadukasta ja hyvää, mutta osassa se on heikolla tasolla. Yritysneuvontaan ja yrittäjille tarjottavaan tukeen pitää saada selkeämmät minimimääritelmät, jotta yrityksen kotikunnasta riippumatta tarjolla on kapeikon ylittämiseen tarvittava tuki. 

Yhteys Taneliin

 

taneli.kalliokoski(at)gmail.com

tanelikalliokoski.blogspot.com